Rólunk

Egyesületünk célja a Mura-menti térség értékeinek bemutatása, ennek keretében turisztikai fejlesztések (falusi turizmus) megvalósítása turisztikai célú pályázati lehetőségek segítségével, továbbá falusi hagyományőrző programok szervezése, népszerűsítése, természeti, kulturális és építészeti értékek megőrzése, bemutatása, mind az épített, mind a természeti környezet értékeinek megóvása, védelme különösen a horvát nemzetiség jellegzetes építészeti értékeinek megóvása terén is tevékenykedni kíván,. Településfejlesztési tevékenység ellátása (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés).

Sporttevékenység feltételeinek biztosítása és sporttevékenység rendezése, támogatása kiemelten a labdarúgás és a sporthorgászat terén, egyéb szabadidős és hobbitevékenység támogatása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, horgászlehetőség biztosítása, a környező tavak, szabadidős területek kialakítása, működtetése. A tagok és az egyesület rendezvényein részt vevők megismertetése a horgászat alapjaival. Feladatának tekinti a horgászszakismeret terjesztését, horgászversenyek, horgásztalálkozók szervezését.

A Mura-menti horvát térségben a foglalkoztatási helyzet javításának elősegítése, képzési lehetőségek biztosítása, rehabilitációs foglalkoztatás szervezése gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása) ellátása, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás, valamint közművelődési feladatok ellátása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés körében közreműködés.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának ápolása, (különösen a horvát kisebbség) identitása megőrzésének elősegítse, határon túli kapcsolatainak ápolása. Különösen sport, kulturális rendezvények és a gazdasági kapcsolatok megteremtésének lehetőségén keresztül, horvátországi testvér településekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítést elősegítse, határon túli magyar és horvát partner kapcsolatok kialakítása, a meglévők ápolása, ugyancsak a határon túli magyarsággal való kapcsolatfenntartást elősegítse az előzőekben írt eszközökkel és intézményeken keresztül. Nemzetközi tevékenység ellátása (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködés).

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység feltételeinek biztosítása, támogatása, működtetése (pl. helyi tömegkommunikáció működtetése, támogatása. – Kulturális tevékenység keretében: közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének elősegítése, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, kiemelt – és helyi kulturális örökség védelme, helyi közművelődés támogatása.

Szociális tevékenység ellátása (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása,). Közösségi, társadalmi tevékenység keretében különösen egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység feltételeinek megteremtése, támogatása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.